Microhidrocentralele și mediul

Intenția de a investi în microhidrocentrale este luată în considerare de multe companii private, iar pentru acestea o opțiune poate fi achiziția uneia vechi.

Principalele cheltuieli pentru amplasarea unei microhidrocentrale sunt cele ce privesc construcția barajului, a canalului colector și al locului de amplasare al agregatului. Mai sunt condiții și cheltuieli pentru o asemenea investiție ce depind de respectarea condițiilor de mediu.

Oportunitatea de achiziționa o MHC trebuie privitã și din punctul de vedere al rentabilității investiției în raport cu alte domenii de activitate.

Nu toate microhidrocentralele sunt în condiții bune de funcționare. Trebuie avute în vedere: necesitatea de investiții în automatizări, în consolidări, alte reparații și chiar retehnologizări până la limita la care să poată primi certificate verzi conform legii.

Importantă este starea barajului și a aducțiunii și inexistența unor probleme majore de mediu, cumulate cu capacitatea de a produce energie.

Principalele aspecte legate de mediu ale amenajarilor de microhidrocentrale sunt:

  • Asigurarea unui debit salubru (de servitute) care să nu împiedice dezvoltarea faunei și florei în zonă;
  • Zgomotul emis de funcționarea microhidrocentralei să fie în limite acceptabile;
  • Amplasamentul să nu fie într-o zonă protejată.

 

Pe prima pagină a site-ului au fost publicate ghiduri care pot ajuta un dezvoltator să urmărească aspecte legate de mediu pe perioada realizării microhidrocentralei:

 

Ghid de bune practici în domeniul microhidroenergiei

Abordarea proiectelor de microhidrocentrale

 

În această secțiune vă prezentăm o colecție de fotografii care demonstrează, mai mult decât tot atâtea mii de cuvinte, că microhidrocentralele pot și trebuie să fie frumoase, elegante, perfect integrate în mediu.

 

MHC Peles
MHC Sinaia “0″
MHC Sinaia “0″ – Camera de încărcare
MHC Timisoara
MHC Bistrica, Slovenia