Microhidrocentralele în România

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (SRE-E) reprezintă un imperativ al perioadei actuale motivat de: protecția mediului, creșterea independenței energetice față de importuri prin diversificarea surselor de energie precum și din motive de ordin economic și de coeziune socială. România a fost printre primele țări candidate la UE care a transpus în legislație proprie prevederile directivei 2001/77/CE a parlamentului și Consiliului European privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile (prin HGR 443/2003) și a stabilit ținta orientativă pentru anul 2020 și anume 33% din consumul intern brut de energie electrică să fie acoperită din SRE-E.