Misiune

ARmHE (ROSHA) are drept scopuri:

 • să reprezinte o platformă pentru actorii din domeniul producerii energiei în MHC:
 • reprezentarea intereselor acestora pe lângă autoritățile care elaborează legislația și reglementările din domeniul producerii energiei prin implicarea activă în toate fazele până la stadiul final;
 • menținerea la zi, la nivel european și național, a informării acestora, din punct de vedere al: legislației și reglementărilor directe (din domeniul producerii energiei electrice) și indirecte (legate de mediu);
 • ridicarea nivelului științific al membrilor săi și în ansamblu al activității de microhidroenergie din România;
 • servicii de informare a membrilor prin diferite mijloace: site Web, newsletter, în urma efectuării de studii privind stadiul în domeniul microhidroenergiei;
 • informarea și promovarea pe lângă autoritățile locale și naționale a microhidroenergiei sub toate aspectele: economice, tehnice și de mediu;
 • stimularea activității de cercetare științifică în România a diferitelor probleme de microhidroenergie;
 • cooperarea cu instituții de profil din Europa și din afara Europei;
 • întreținerea de relații și colaborări cu asociații, societăți și organizații științifico- profesionale similare din țară și din străinătate;
 • stimularea contractelor dintre specialiștii interesați în cercetarea științifică și în ingineria hidroenergetică;
 • încurajarea participării instituțiilor românești la programe internaționale.


ARmHE (ROSHA) își propune să realizeze următoarele obiective:

 • sprijinirea tinerilor ingineri din domeniul microhidroenergiei;
 • reunirea tuturor persoanelor fizice și juridice interesate în domeniul microhidroenergiei;
 • susținerea oricărei inițiative la nivel național și international pentru promovarea producerii de energie în microhidrocentrale și alte sisteme de energii regenerabile;
 • consilierea la cerere sau din proprie inițiativă a organelor de stat și forurilor științifice de decizie în domeniul microhidroenergiei;
 • organizarea de cursuri de perfecționare pentru specialiștii din domeniu;
 • organizarea și susținerea de conferințe, seminarii, mese rotunde în domeniul microhidroenergiei;
 • alte activități de natură similară potrivit scopului declarat.