Centrale hidroelectrice și microhidrocentrale în România


View larger map

Asociația Română pentru Microhidroenergie este persoană juridică română, non-profit, înregistrată conform prevederilor legale. ARmHE este o organizație cu caracter profesional, neguvernamental, apolitică și fără scop lucrativ.

ARmHE activează în domeniul producerii energiei electrice în microhidrocentrale și înlesnește contactele de tip juridic și organizatoric cu instituții și organisme guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate.

ARmHE reprezintă interesele membrilor săi și – prin acțiuni concrete de lobby – apără drepturile acestora. În acest sens, dat fiind caracterul echilibrat al asociației, ARmHE promovează idei, programe, acțiuni (inclusiv organizarea de evenimente: conferințe, mese rotunde) care satisfac cerințele și doleanțele membrilor săi.

ARmHE are în vedere și își propune:

  • Elaborarea unui sistem de reprezentare a intereselor membrilor săi pe lângă autoritățile competente ale statului, pentru dezvoltarea și susținerea producerii de energie în microhidrocentrale precum și în raport cu EREF.
  • Informarea permanentă a membrilor, cu privire la modificarea reglementărilor și legislației în domeniul microhidroenergiei, precum și implicarea activă în faza de elaborare a acestora.
  • Încurajarea de parteneriate între membrii asociației.
  • Cooperarea cu instituții și organisme de profil din țară și străinătate.
  • Sprijinirea cercetării și elaborării unor studii privind potențialul hidroenergetic al râurilor din țara noastră și posibilitatea amplasării de microhidrocentrale, în armonie cu mediul înconjurător.
  • Organizarea de cursuri de perfecționare pentru specialiști, de conferințe, seminarii, mese rotunde în domeniul microhidroenergiei.
  • Prezentarea către EREF a datelor din domeniul microhidrocentralelor în România și totodată prezentarea publică a poziției acesteia.

Prin rolul pe care și l-a asumat, ARmHE își propune să stabilească un contact permanent între și cu membrii săi, în sensul sprijinului reciproc și al îndeplinirii obiectivelor principale din domeniul microhidroenergiei.