Legea energiei electrice

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGEA energiei electrice

Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I

SENATUL

Domeniul de reglementare

Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului.

(2) Nu se supun dispoziţiilor prezentei legi:

a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;

b) sursele staţionare de energie electrică în curent continuu;

c) instalaţiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la reţeaua electrică.

Descarca documentul complet

Lasa un comentariu

You must be logged in to post a comment.