Legislatie

Reglementări publicate pe pagina Web a ANRE

[gn_fancy_link color="black" link="http://anre.ro/documente.php?id=388"]Vizualizați pe site-ul Web al ANRE reglementări importante din domeniul microhidoenergiei[/gn_fancy_link]

Reglementări publicate pe pagina Web a Administrației Naționale “Apele Române”

[gn_fancy_link color="black" link="http://www.rowater.ro/Lists/Legislatie%20specifica/Allitemsg.aspx"]Vizualizați pe site-ul Web al ANAR o serie de legi de interes din domeniul utilizării apei[/gn_fancy_link]

Reglementări publicate pe pagina Web a MECMA

[gn_fancy_link color="black" link="http://leg-armonizata.minind.ro/"]Vizualizați pe site-ul Web al MECMA transpunerea în legislația națională a reglementărilor Directivelor Europene[/gn_fancy_link]  

Legea apelor

LEGEA nr. 107 din 25 septembrie 1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 8 octombrie 1996 CAP. 1 – Dispozitii generale ART. 1 (1) Apele reprezinta o sursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, element indispensabil pentru viata si pentru societate, materie prima pentru activitati productive, sursa de energie si cale de transport, [...]

Legea energiei electrice

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGEA energiei electrice Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I SENATUL Domeniul de reglementare Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesibilitate, [...]